Résultats pour strategische

strategische
Strategische planning Wikipedia.
Opzet en ontwerp van strategische planning. Strategische planning ofwel het bewust formuleren van een strategie 1 is een bepaling van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen binnen een organisatie. Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden.
strategische
Strategische planning Vlaanderen Intern. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
hoe verloopt de strategische planning bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering. Meerjarenraming, Beleids en begrotingstoelichting. Hoe verloopt de jaarlijkse strategische planning van de Vlaamse Regering. Horizontale, Transversale en Europese beleidsplannen. Andere beleidsplannen met impact op de strategische beleidsplanning van de Vlaamse Regering.
marketing
Strategisch management Wikipedia.
Onder andere de vertaling van de door het senior management ingezette strategische koers naar concrete acties in alle organisatorische lagen is onderwerp van onderzoek. De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een methodiek model om die vertaalslag te kunnen maken.
RSV Strategische projecten.
10 jaar oproep strategische projecten: Gerard Stalenhoef Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten. Programma regie bij strategische projecten in de stad Gent: Philippe Van Wesenbeeck Diensthoofd, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stad Gent. Toekomst strategische projecten: Peter Cabus secretaris-generaal Departement Omgeving.

Contactez nous